Intakt CD 208 – Cover Artwork

Malene Bach, «Light Year», 2009, 220 x 190 cm